Ostrów Mazowiecka - informacje


22.216
mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej
10.574
mężczyzn
11.642
kobiet

3.316
w wieku przedprodukcyjnym

13.836
w wieku produkcyjnym

5.064
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

66
zawarto małżeństw

206
urodzeń

264
zgonów

-58
przyrost naturalny
miasto Ostrów Mazowiecka
dochody

133.549.944
wydatki

127.343.104
struktura wydatków Ostrowi Mazowieckiej

31.767
0,025%
Rolnictwo i łowiectwo

4.421
0,003%
Handel

23.569.932
18,509%
Transport i łączność

8.376.204
6,578%
Administracja publiczna

1.956.401
1,536%
Gospodarka mieszkaniowa

26.893
0,021%
Działalność usługowa

152.894
0,120%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

480.282
0,377%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

442.515
0,347%
Obsługa długu publicznego

29.002.078
22,775%
Oświata i wychowanie

532.662
0,418%
Ochrona zdrowia

7.477.133
5,872%
Pomoc społeczna

11.000
0,009%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

641.834
0,504%
Edukacyjna opieka wychowawcza

8.140.679
6,393%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.578.814
2,025%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.900.821
8,560%
Kultura fizyczna i sport

33.016.772
25,927%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-31 04:37
REKLAMA
pogoda Ostrów Mazowiecka
11.1°C
wschód słońca: 04:13
zachód słońca: 20:47
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ostrowi Mazowieckiej